Home Divadlo

o nas

Chcete být informováni o HoME?

Váš email:

Co je HoME?

Divadlo HoME vzniklo roku 2006 z potřeby tvůrců inscenace DoMA / at HoME, meta-divadelního site-specific projektu, pokračovat v započaté práci. Chtěli jsme založit oficiální sdružení, v jehož rámci bychom dále hloubkově zkoumali životní hádanky cestami, na něž jsme narazili v divadle i mimo něj.

Proto jsme založili občanské sdružení HoME, o. s., nezávislou divadelní a uměleckou společnost, která se zabývá zkoumáním života prostřednictvím divadla. Ve své tvorbě mísíme žánry, formy a prostředky: instalaci, site-specific, interaktiviu, tradiční činohru, tanec, performanci, intervenci, akci, happeningy, workshopy, fyzické divadlo, video art, pouliční divadlo atd. – abychom zkoumali místa a témata novými způsoby. Domníváme se, že nepravděpodobná míšení žánru, místa a tématu má často nesmírně působivý účinek.

Chceme dělat z technického i produkčního hlediska komplikované inscenace, za použití interkativity vycházející z obsahu. Máme zájem o výměnu zkušeností s těmi, kteří mají podobné touhy a/nebo slabosti, a také je chceme podporovat. HoME chce přispívat k veřejné i akademické debatě o výzkumu možností současného divadla a performance.

HoME se intenzivně zabývá hranicemi. Proč jsou - a mají dobrý důvod? Abychom na své otázky nacházeli odpovědi, snažíme se hranice překračovat. HoME se ale zároveň zabývá mnohostí jednotlivých subjektivních světů, které nás obklopují, a miliardami způsobů, jak se dotknout krásy.